Hakkımızda

Biz kimiz?

Contentbigg, özgün içerik üreten, dünyada öne çıkan en son konular hakkında, alanında uzman kişileri bir araya getiren, kişi, kurum ve startuplar bazında içerik ihtiyaçlarına bu uzmanlıklar bazında yanıt veren, ilgili kurumların değerlerini en etkin biçimde hedef kitlelerine ulaştırmalarına aracı olan, Endüstri 4.0 unsurlarına iletişim zemininde adapte olmuş bir içerik üretim platformudur.
 

Hangi Çalışmaları Yürütüyoruz?

Contentbigg, ilgili kurumun vizyonunun tanımlanması, bu vizyonun kurumun hedef kitlesine aktarılması, ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyacın raporlanması, ihtiyaca yönelik içeriğin doğru, güvenili,  etik değerlere bağlı kalınarak üretilmesi, gerek dijital ortamda gerekse basılı olarak yayımlanması ve hizmet alan kurumun karar alma süreçlerinde en doğru adımları atması konusuna rol oynar.

Bu noktada, içerik üretimine bütünsel olarak yaklaşılır. Yazı, tasarım, müzik, görsel içerik boyutlarında üretilen malzemenin bir arada en doğru biçimde ele alınması ve sunulması önem taşımaktadır.

Fark Yaratan Boyutlar

Contentbigg ekibi, yayıncılık, medya ve iletişim sektörünün yanında akademik dünyada da çalışmalarını sürdüren sosyal bilimcilerden oluşmaktadır. Bu bağlamda, ilgili çalışmaların en doğru, geçerli ve güvenilir olarak yürütülmesi, etik değerlere bağlı kalınarak çalışılması ve tüm hizmetlerin eleştirel bir bakış  ile sunulması esastır.

Bunun yanında, gerek tasarım gerek fotoğraf gerekse müzik bağlamındaki içerikler için dünya çapında önde gelen sanatçılarla iş birlikleri yapılmaktadır.

Contentbigg ile Çalışılınca Ulaşılacak Hedefler

Contentbigg ile işbirliği içindeki kişi, kurum ve startupların uzmanlık alanları çerçevesinde bir değerler bütünü yaratmaları, hedef kitleleri ile en etkin biçimde iletişimde bulunmaları, dijital dönüşümleri en verimli şekilde gerçekleştirmeleri ve kendilerini gerek dijital mecralarda gerekse basılı olarak en etkin biçimde ifade etmeleri hedeflenir.