Hizmetlerimiz

İhtiyaç Analizi


Kurumun kendisini en doğru ve etkin biçimde nasıl ifade edeceğinin tespit edilmesi açısından kurum içi çalışmaların yapılması ve ortaya konulan tablonun genel ve detaylı çerçevesinin çıkarılması ihtiyaç analizi kapsamındadır.

Bu çalışmalar yürütülürken, geleneksel analiz metotları yerine sosyoloji ve antropoloji gibi kapsamlı bakış açılarını içeren, kurumun güçlü yönlerini en verimli şekilde görünür kılma konusunda destek olacak sosyal bilim inceleme yöntemlerine başvurulmaktadır.

İhtiyaç Raporlanması


İhtiyacın raporlanması, analizi gerçekleştirilen ihtiyaçların giderilmesine yönelik kurum kültürüne ve vizyonuna uyumlu biçimde hazırlanan önerilerin rapor halinde kuruma sunulmasını içermektedir. İlgili rapor yazılı ve sözlü sunumu içeren bir formatta gerçekleştirilir.

Uygulama


Uygulama safhası, ihtiyaç analizinde ortaya konmuş unsurların, alanında uzmanlığı ve yetkinliği sabit olan kişilerle iş birliği içerisinde hayata geçirilmesidir. Bu çalışmalar; yazılı içerik üretimini, kurumun vizyonunu yansıtmada gerek görülen tüm görsel, işitsel ve video çalışmalarının gerçekleştirilmesini, logo ve web sitesinin tasarlanmasını, baskılı ve dijital yayınların hazırlanmasını kapsamaktadır.

İçerikle Pazarlama


Bu başlık, Endüstri 4.0 kapsamında çalışmalarını yürüten kişi ve kurumların çalışmalarını sunabilecekleri nitelikli platformları sağlamayı ve alışılagelmiş pazarlama yöntemlerinin yerine, çağın ihtiyaçlarını karşılayan içerikle pazarlama yöntemleri aracılığıyla kurumların görünürlüklerini artırmalarına destek olmayı kapsamaktadır. Bu çalışmalar şu yöntemlerle yapılmaktadır:

Magg4 Dergi

İş dünyasının ve akademinin önde gelen isimlerini bir araya getirmeyi hedefleyen, Endüstri 4.0’ın dijital pazarlama, nesnelerin interneti, otomasyon, yapay zeka, robotlaşma ve dijital dönüşüm gibi başlıkları hakkında ilgi çeken içerikleri bir bütün halinde sunan yayındır. Magg4 Dergi, ülkemizde ve dünyadaki sempozyumları, konferansları, seminerleri ve iş dünyası buluşmalarını takip ederek, bu alana ilgi duyan bireyler ve kurumlar için ortak bir mecra yaratma amacındadır.

Makale ve Blog İçerikleri

Firmaların faaliyet gösterdikleri alanlarda yetkinliklerini öne çıkarabilecekleri, vizyon ve amaçları ile paralel bir şekilde hazırlanmış makale ve blog içeriklerini kapsamaktadır.

Medya Kanallarında Senkronizasyon

Firmaların erişmeyi amaçladıkları hedefler doğrultusunda, hazırlanacak olan tüm web, blog, tanıtım ve yayın içeriklerinin aynı zamanda, kurumun dış yüzünü en hızlı şekilde tanıtmasını sağlayacak sosyal medya kanallarına da tutarlı bir şekilde yansıtılmasını içermektedir.