İçerik Pazarlama Tarihi

İçerik Pazarlama Tarihi

İçerik Pazarlama Tarihi

İçerik pazarlaması son yıllarda, özellikle internetin insan hayatına girişiyle, popüler olmuş bir pazarlama yöntemi. Fakat dönüp tarihe baktığımız zaman eski örneklerini görmek mümkün. İçerik pazarlamasının başlangıç tarihi konusunda farklı görüşler olsa da ilk ciddi çalışmanın 19. yüzyıl sonlarında John Deere firması tarafından ortaya konulduğu düşünülüyor. Gelin içerik pazarlamasının geçmişten günümüze tarihsel süreçteki örneklerine bir de yakından bakalım.

The Furrow

Farklı kaynaklarda içerik pazarlamasının başlangıcı olarak; milattan önce 4200 yılında mağara duvarlarına yapılan çizimler ya da Martin Luther King’in matbaayı keşfi olarak gösterilse de ilk amaca yönelik örnek olarak John Deere’nin çıkardığı The Furrow dergisi karşımıza çıkıyor. Tarım araçları üreten John Deere, 1895 yılında çiftçilerin nasıl topraktan daha fazla verim elde edeceği hakkında bilgiler veren bir dergi çıkardı. Bu derginin amacı, ürünlerinin reklamını vermenin yanında, marka ve müşteri arasındaki bağı kuvvetlendirmekti. 1912 yılına gelindiğinde 1.5 milyon okuyucuya ulaşmıştı. (1) Bu sayede amacına ulaşan dergi, bir yandan da içerik pazarlamasının gücünü ortaya koymuş oldu. 

20. Yüzyıl Başları

The Furrow’un ardından bir güzel çalışma da lastik markası olan Michelin’den geldi. 1900 yılında motorcular için yol bilgisi (otel, restoran, tamirhane konumları vb.) sağlayan 400 sayfalık bir kitapçık çıkaran Michelin, bu kitapçıkla kendine ait motorculardan oluşan bir kitle oluşturdu ve büyük başarı sağladı. (2)

1904 yılında iflasın eşiğinde olan Jell-O markası da kurtuluş yolunu içerik pazarlamasında buldu. Önce kendi hedef kitlesi olan ev kadınlarının favori dergisi olan The Ladies Home Journal’a reklam veren şirket, daha sonrasında Jell-O Recipe Book (Jell-O Tarif Kitabı) adında içinde Jell-O ürünleri ile yapılacak tariflerin bulunduğu bir kitap çıkardı. Hedef kitlesi olan ev kadınlarına yönelik bu çalışmalar, Jell-O markasını batmanın eşiğinden kurtarmıştı.

Radyonun İcadı

1920’li yıllara gelindiğinde radyo, toplumdaki çoğu kesim tarafından kullanılır hale gelmişti. Çoğu teknolojik gelişmeden faydalanmasını bilen pazarlamacılar, bunu da kaçırmadı. Pek çok farklı alanda ürün ve hizmet sunan Sears and Roebuck firması çiftçileri bilgilendirmek hava durumu yayını yapmaya başladı. Önceleri sadece yayın yapan firma, daha sonra World’s Largest Store (Dünyanın En Büyük Mağazası) adında kendi radyo kanalını kurdu. Tarımsal araç ve alet sektörüne de yeni giren firma, John Deere’nin yolundan giderek içerik pazarlamasından yararlanmış ve istediği talebi de oluşturmuştu. 

Radyodan yararlanan başka bir firma ise Procter & Gamble (P&G). Radyoda Oxydol’s Own Ma Perkins adlı bir tiyatro serisine sponsor olan firma, oyun aralarında “Oxydol” marka sabunlarının reklamını da yapmıştı. 

1980’den Günümüze

1980’lere kadar benzer çalışmalar sürse de içerik pazarlama, özellikle televizyonun artık her eve girmesinden sonra, bir seviye daha atladı. 1982 yılında oyuncak markası olan Hasbro sansasyonel bir çalışmaya imza attı. O senelerde televizyonlardaki oyuncak reklamlarında animasyon kısıtlamalarından dolayı Hasbro, oyuncaklarının reklamını istediği şekilde yapamıyordu. Marvel’dan oyuncak askerlerden oluşan G.I.JOE: The Real American Hero (G.I.JOE: Gerçek Amerikan Kahramanı) çizgi romanını yazmasını istediler. Çizgi roman yazıldıktan sonra Hasbro, televizyonda sadece bu çizgi romanın reklamı yaptı. Çizgi roman çıktıktan 2 ay sonra, 5-12 yaş grubundaki çocukların %20’si G.I.JOE oyuncakları almıştı. (3) 7 sene sonra ise, her üç çocuktan ikisi en az bir G.I.JOE oyuncağı almış ve G.I.JOE Marvel’ın en çok satan çizgi roman dizisi haline gelmişti.

1990’lara geldiğimizde ise, internetin keşfiyle içerik pazarlamasının günümüzdeki temelleri atıldı. İnternet ile ortaya çıkan blog ve webloglar içerik pazarlamacılarının yeni hedefi oldu. İnternette yazılan blogların genellikle istatiklerden, ürün tanıtım bilgilerinden, e-bültenlerden ve örnek olay incelemelerinden içeriklere sahip olduğunun anlaşılması geç olmadı. (4) 2003 yılında da “.blogspot” uzantısına sahibi olan Blogger platformu Google tarafından satın alındı. (5)

Günümüzde şirketlerin müşterileriyle en çok iletişimde olabildikleri kanal olan sosyal medya, içerik pazarlama konusunda da en çok kullanılan araçlardan birisi. İlginçtir ki, sosyal medya platformları da popülaritelerini artırabilmek için içerik pazarlamadan yararlandılar. Örneğin, sosyal medyanın babası olan Facebook, 2010’da Mark Zuckerberg’in hayatını ve Facebook’u nasıl kurduğunu anlatan The Social Media filmi ile içerik pazarlamasını yaptı. 2009 yılında 350 milyon olan Facebook kullanıcı sayısı, 2011 yılına gelindiğinde 800 milyonun üstündeydi. (6) Her ne kadar bu artışın tamamı içerik pazarlamasından kaynaklı olmasa bile, filmin de bu artışın önemli bir kısmında rol oynadığını söylemek yanlış olmaz. Kullanıcı sayısının artmasının yanında, film ile birlikte bir marka profili de oluşturulmuş oldu.

Başlangıcı M.Ö 4200 yılına dayanan içerik pazarlaması özellikle internetin hayatımıza girmesiyle, markaların çok daha fazla kullandığı bir araç haline geldi. Mağara duvarındaki resimlerden Martin Luther’ın matbaayı keşfine, John Deere’den Facebook’la günümüze ulaşan içerik pazarlaması, yine gelecekte olan değişimlere ve yeniliklere uyum sağlayacaktır.

Kaynakça:

1) https://contentmarketinginstitute.com/2016/07/history-content-marketing/ 

2) https://contently.com/strategist/2018/04/02/infographic-brief-history-of-content-marketing/ 

3) https://trackmaven.com/blog/history-of-content-marketing/ 

4) https://trackmaven.com/blog/history-of-content-marketing/ 

5) https://en.wikipedia.org/wiki/Blogger_(service) 

6) http://www.socialmediatr.com/blog/rakamlarla-internet-2009/, http://cilginpikseller.com/V4/2011-yilinda-internet-istatistikleri-164.html 

Bu yazıyı paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir